organisaties kunnen alleen veranderen als mensen veranderen

Werkgebied

Go to Verandermanagement begeleiding/advies

Verandermanagement begeleiding/advies

Het managen van ‘de persoonlijke kant van verandering’ vereist kennis, kunde en waardevolle tijd.

In plaats van deze taak bij uw interne organisatie neer te leggen (waar de agenda’s vaak al overvol zijn) kunt u uiteraard ook gebruik maken van onze diensten.

Zowel voor deelactiviteiten (bijvoorbeeld het opstellen van een weerstandsmanagement plan en communicatieplan) als voor een volledige implementatiebegeleiding kunt u vertrouwen op onze jarenlange ervaring zodat u zich kunt blijven focussen op uw core business.

Go to Workshop voor managers (1 dag)

Workshop voor managers (1 dag)

Deze workshop is bedoeld voor lijn- en team managers met directe- of indirecte medewerkers.

Als manager heeft u vele petten op en als spil binnen een veranderproject bent u het aanspreekpunt voor zowel uw medewerkers als voor het hogere management. En niet geheel onbelangrijk maakt u zelf ook een keuze om de verandering wel of niet te omarmen, u bent immers ook een individu met persoonlijke en individuele keuzes.

In deze workshop gaan we in op elke specifieke ‘pet’ en hoe u uw medewerkers het beste kan begeleiden van de huidige- naar de toekomstige situatie en te voorkomen dat men ná implementatie weer terugvalt naar de oude manier van werken.
Na deze workshop heeft u het nodige gereedschap en weet u ook hoe dit te gebruiken.

Go to Info sessie voor projectsponsors

Info sessie voor projectsponsors

Deze sessie is bedoeld voor directieleden, leiders en (top)managers verantwoordelijk voor de accordering van projecten, de zogenoemde ‘projectsponsors’.

Er is NIETS beter dat een project tot een succes maakt dan een actieve en visueel aanwezige projectsponsor!
Makkelijk? Nee. Belangrijk? Ja!

In deze sessie behandelen wij uw rol als projectsponsor, hoe deze substantieel kan bijdragen aan het succes van verander-projecten en hoe u dat kunt bewerkstelligen.
Daarnaast gaan we in op hoe sponsors de meeste impact kunnen hebben, welke van deze soms lastig zijn in te vullen en de essentie voor het bouwen van managementcoalities. Ook behandelen wij de vragen die u beantwoord zou moeten krijgen gedurende de start van een project vanuit uw rol als projectsponsor.

Go to training voor medewerkers (1 dagdeel)

training voor medewerkers (1 dagdeel)

Deze training is bedoeld voor medewerkers die geraakt worden door een verandering. Deze wordt doorgaans samen met de ‘workshop voor managers’ gegeven aangezien managers en teamleiders hun medewerkers begeleiden door een verander traject.

In deze training krijgt u inzicht in wat uw rol als medewerker binnen een veranderproject is, hoe u hier zelf aan kunt bijdragen (en eventuele zorgen kenbaar maakt) en hoe u uw leidinggever en collega’s daarbij kunt ondersteunen.

"Door tegelijk managers en medewerkers over de verandering te informeren ontneemt managers de tijd eerst zelf de verandering te omarmen voordat zij hun medewerkers kunnen ondersteunen tijdens de transitie"

"Als managers geen advocaat voor de verandering zijn, dan zullen medewerkers ook de nood niet inzien om te veranderen"

Over ons

Mensen zijn de spil van de organisatie! Toch..?

Medewerkers bepalen in grote mate het succes van een verandering. Want, hoe groter het draagvlak voor initiatieven, hoe beter en sneller een implementatie zal verlopen.

Waar de één altijd vooraan staat, zal de ander nog even afwachten of zelfs direct de hakken in het zand zetten. Verandering is immers een persoonlijke keuze en voorbijgaan aan dit feit zal het succes van een project absoluut beïnvloeden.

Met onze jarenlange ervaring in het managen van veranderingen helpen wij organisaties om medewerkers sneller een verandering te laten omarmen waardoor productiviteitsverlies tot een minimum zal worden beperkt.

Naast begeleiding en advies helpen wij organisaties ook het draagvlak te vergroten door het faciliteren van workshops (1 of 2 dagdelen) zowel voor (hoger)management als voor medewerkers.

onze aanpak

Omdat elk veranderproject zijn eigen karakteristiek heeft is het essentieel dat de juiste aanpak wordt gekozen zodat uw medewerkers zo snel- en effectief mogelijk de verandering zullen omarmen. Vaak lijkt het logisch om training als eerste stap te kiezen, echter is dat zeker niet altijd de juiste weg.
Een communicatiestrategie gericht op het ‘waarom’ van de verandering en het opstellen van een weerstandsmanagementplan zou bijvoorbeeld deel uit kunnen maken van de eerste fase. Het is immers belangrijk dat uw medewerkers eerst ‘aan boord zijn’ vóórdat met training wordt gestart.

Hoe dit soort ‘onboarding stappen’ voor te bereiden en uit te voeren wordt uitvoerig in de managers workshop behandeld. Hiermee hebben zij de tools in handen om deze acties zelf uit te voeren of, indien gewenst, onder begeleiding van ons.

Hoe dan ook, met onze jarenlange ervaring in organisatorische veranderingen gaan wij graag met u in gesprek om te bepalen welk traject het beste past bij de karakteristiek van uw veranderinitiatief met als doel de nieuwe manier van werken zo snel mogelijk te borgen binnen uw organisatie.

Weerstand verminderen met een weerstandsmanagement plan?